Talking about Hobbies

Talking  About  Hobbies 

A: సప్నా గారూ మీ అభిరుచులు ఏమిటి?

சப்னா காரு மீ அபிருசுலு ஏமிட்டீ?

B: నాకు చాలా అభిరుచులు ఉన్నాయి. నా ఖాళీ సమయంలో, నేను సాధారణముగా వీణ వాయిస్తాను లేదా భజనలు పాడతాను లేదా పుస్తకాలు చదువుతాను.

நாகு சாலா அபிருசுலு உன்னாயி. நா காலி சமயம்லோ நேனு சாதாரணமுகா வீணா வாயிஸ்தானு, லேதா பஜனலு பாடதானு லேதா புஸ்தகாலு சதுவுதானு.

మీ సంగతి ఏంటి? మీకు ఎలాంటి అభిరుచులు ఉన్నాయి?

மீ சங்கதி ஏன்டி? மீகு எலான்டி அபிருசுலு உன்னாயி?

A: నేను బ్యాడ్మింటన్ మరియు చెస్ ఆడతాను. నాకు పాడటం, నాట్యం రాదు. నాకు వాటిపై ఆసక్తి లేదు మరియు నేను వాటిని నేర్చుకోలేదు.

நேனு  ப்யாட்மின்டன் மரியு செஸ் ஆடதானு. நாகு பாடடம் [பாட(3)ட(1)ம்], நாட்யம் ராது. நாகு வாடிபை ஆஸக்தி லேது மரியு நேனு வாடினி நேரச்சுகோலேது.

మీకు వంట చేయటం ఇష్టమా? నాకు రకరకాల వంటకాలు వండడం ఇష్టం.

மீகு வன்ட சேயடம் இஷ்டமா? நாகு ரகரகால வன்டகாலு வன்டடம் இஷ்டம்.

B: నాకు వంట చేయడం అస్సలు ఇష్టం ఉండదు. నేను ఎక్కువగా బయటి ఆహారాన్ని కొంటాను. 

நாகு வண்ட சேயடம்  அஸ்ஸலு இஷ்டம் உண்டது. நேனு எக்குவகா பயடி ஆஹாரான்னி கொன்டானு. 

 మీరు పుస్తకాలు చదువుతారా? నేను చాలా పుస్తకాలు చదివాను.

மீரு புஸ்தகாலு சதுவுதாரா? நேனு சாலா புஸ்தகாலு சதிவானு.

A: నాకు పుస్తకాలు చదవడం ఇష్టం ఉండదు. నేను టీవీ చూడటం లేదా నా ఫోన్‌లో ఆటలు ఆడటం ఇష్టపడతాను.

நாகு புஸ்தகாலு சதவடம் இஷ்டம் உண்டது. நேனு டிவி சூடடம் [சூட(3)ட(1)ம்] லேதா நா போன்லோ ஆடலு ஆடடம் [ஆட(3)ட(1)ம்] இஷ்டபடுதானு.

మేము ఒకరినొకరు తెలుసుకున్నాము. అది మంచిది. నా కూతురికి మీలాగే అభిరుచి ఉంది. మీరిద్దరూ కలిసి వారాంతం గడపవచ్చు.

மேமு ஒகரினொகரு  தெலுசுகுன்னாமு. அதி மஞ்சிதி. நா கூதுரிகி மீலாகே அபிருசி உந்தி. மீரித்தரூ கலிசி வாராந்தம் கடபவச்சு.

B: తప్పకుండా ప్రణాళిక చేద్దాం.

தப்பகொண்டா ப்ரணாலிகா சேத்தாம்.

A: சப்னா உங்கள் பொழுதுபோக்கு என்ன?

B: எனக்கு நிறைய பொழுதுபோக்குகள் உள்ளன. ஓய்வு நேரங்களில் வீணை வாசிப்பது அல்லது பஜன் பாடுவது அல்லது புத்தகங்கள் படிப்பது வழக்கம்.

உங்க சங்கதி எப்படி? உங்களுக்கு என்ன பொழுதுபோக்குகள் உள்ளன?

A: நான் பேட்மிண்டன் மற்றும் செஸ் விளையாடுவேன். எனக்கு பாடவோ நடனமாடவோ தெரியாது. எனக்கு அவற்றில் ஆர்வம் இல்லை, நான் அவைகளை கற்றுக் கொள்ளவில்லை.

உங்களுக்கு சமைக்க பிடிக்குமா?  எனக்கு விதவிதமான உணவுகளை சமைக்கப்  பிடிக்கும்.

B: எனக்கு சமைக்கவே பிடிக்காது. நான் பெரும்பாலும் வெளி உணவுகளை வாங்குவேன். 

நீங்கள் புத்தகங்கள் படிப்பீர்களா? நான் நிறைய புத்தகங்கள் படிப்பேன். 

A: எனக்கு புத்தகங்கள் படிப்பது பிடிக்காது. நான் டிவி பார்க்க அல்லது மொபைலில் விளையாட்டு விளையாட விரும்புகிறேன்.

நாம் ஒருவருக்கொருவர் தெரிந்து கொண்டோம். அது நல்லது. என் மகளுக்கும் உங்களைப் போலவே ஆர்வம் உண்டு. நீங்கள் இருவரும் வார இறுதி நாட்களை ஒன்றாகக் கழிக்கலாம்.

B: கண்டிப்பாக திட்டமிடுவோம்.